Misyon & Vizyon


MİSYONUMUZ 

Öğrenme yöntem ve ortamlarını üniversitemizin genel vizyonuna ve uluslararası niteliklere paralel biçimde geliştirmek ve öğrencilerimize en çağdaş teknik, metot ve yaklaşımlarla yabancı dil öğrenme fırsatı sunarak kendi öğrenme stratejilerini geliştirme imkânı sağlamaktır.

 

VİZYONUMUZ 

Ulusal ve uluslararası platformlarda bireylerin ve kurumların talep ettikleri ve gereksinim duydukları ölçüde Türkçe ve yabancı dil eğitim programı ve kursları düzenleyerek Kilis 7 Aralık Üniversitesinin eğitim kalitesinden ve niteliklerinden ödün vermeden, ayırt edilen bir eğitim kurumu olmaktır.


KURULUŞ AMACI

Merkezimizin amaçları şunlardır:

  • Yurt dışında ve yurt içinde Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla şubeler açmak, yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek,
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
  • Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak; onlara staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak,
  • Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermektir.

ÇALIŞMA ALANLARI

  • Ana dil olarak Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak,
  • Üniversitelerdeki Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile benzer birimlerin öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek,
  • Dil öğretimi metotları ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak, çeşitli dillerde kurslar düzenlemek,
  • Çeviriler yapmak ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkide bulunmaktır.
  • Türkiye Türkçesi kursları düzenlemektir.