İç Kontrol

Birimimize ait iç kontrol verileri.


1-Kontrol Ortamı Standartları

İç Kontrol Komisyonu

      KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

Etik Sözleşmesi

      KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

Misyon-Vizyon

Hassas Görevler

Teşkilat Yapısı

      KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Formu

      KOS4-Yetki Devri

Yetki Devir Formu

      2-Risk Değerlendirme

     RDS1- Planlama ve Programlama            

     RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

Kurum Risk Haritası

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Planı Tablosu

Risk Profili Tablosu

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

Risk Envanteri Tablosu 

       3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

 KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri 

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri 

 KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları 

İş Akış Şemaları

  KFS3- Görevler Ayrılığı  

Görevler Ayrılığı 

   KFS4- Hiyerarşik Kontroller

Hiyerarşik Yapı

  KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

Görev Tanımları

Görev Devri Formu

  KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Erişim-Yetki Taahütnamesi

      4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri

     BİS1- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

Sosyal Etkinlikler

2015 - 2016 Faaliyet Raporu

2016 - 2017 Faaliyet Raporu

2017 - 2018 Faaliyet Raporu

2018 - 2019 Faaliyet Raporu

2019 - 2020 Faaliyet Raporu

2020 - 2021 Faaliyet Raporu

2021 - 2022 Faaliyet Raporu

2022 - 2023 Faaliyet Raporu

      BİS2- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

     BİS3- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Personel Öneri Formu 

Şikayet Dilekçesi

Tutanak

      5- İzleme

     İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İç Kontrol Değerlendirme Formu

     İS2- İç Denetim