KURS İÇERİKLERİ

KİLİS TÖMER’de hangi kursların açılacağı gelen istekler dikkate alınarak güz, bahar ve yaz dönemi başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Başvuru sayısı 10’un altında olan kurslar açılmaz; ancak Yönetim Kurulunun önerisi ve senatonun onayı ile başvuru sayısı 10’un altında olan kurslar da açılabilir.

Türkçe öğretim programlarına başvuran öğrencilerin hangi seviyeden Türkçe öğrenimine başlayacaklarını tespit etmek amacıyla seviye tespit sınavı uygulanır. Açılan kurslarda öğrencilere tespit edilen dil seviyelerine göre yerleştirildikleri kurlara uygun öğretim uygulanır.

Kurslarda verilecek derslerin içerikleri, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce hazırlanan Yabancı Dil Yeterliliği Ölçütlerinde belirlenen becerileri kazandırmaya uygun olarak hazırlanır.

Merkezde yabancılara Türkçe öğretiminin yanı sıra Türkiye Türkçesi dışındaki dil ve lehçeleri öğretmeye, dil ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar da açılabilir.

Türkçe öğretimi dışında açılacak kursların eğitim süreleri, ders içerikleri, ders saatleri ve sınavları KİLİS TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Dil Seviyeleri, Eğitim Süreleri ve Ders Saatleri:

 

SEVİYEAÇIKLAMA
A1Somut ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan, bilinen günlük ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayıp kullanabilir. Kendini tanıtabilir, başkalarını tanıştırabilir. Başkalarına, kendileri hakkında (örneğin, nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ve nelere sahip oldukları) sorular yöneltebilir ve sorulan benzeri soruları yanıtlayabilir. Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyorlar ve de yardımcı oluyorlarsa, onlarla basit yollardan anlaşabilir.
A2İlgi alanıyla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan anlatımları (örneğin, kişi ve aileyle ilgili bilgileri, alışveriş, iş, yakın çevre) anlayabilir. Bilinen alışılmış konularda, doğrudan doğruya bilgi alışverişi söz konusu olduğunda, alışılagelmiş, basit durumlarda kendini ifade edebilir. Geçmişi, eğitimi, çevresi ve doğrudan gereksinimleriyle bağlantılı şeyleri basit dilsel araçlar yardımıyla anlatabilir.
B1Anlaşılır ve ölçünlü bir dille konuşulduğunda, iş, okul, boş zaman etkinlikleri vb. gibi bilinen şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Öğrenmekte olduğu dilin konuşulduğu ülkeye yaptığı yolculuklarda karşılaştığı çoğu zorlukların üstesinden gelebilir. Bilinen konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini basit ve bağlantılı olarak ifade edebilir. Deneyim ve olaylar hakkında bilgi verebilir; hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini anlatabilir, tasarı ve görüşlerinin kısa gerekçelerini gösterir ya da bunlara açıklamalar getirebilir.
B2Soyut ve somut konular içeren metinlerin içeriğini ana hatlarıyla kavrayabilir; kendi uzmanlık alanındaki tartışmaları da anlayabilir. Kendini o denli akıcı ve anında ifade edebilir ki, anadili konuşurlarıyla az çaba göstererek anlaşabilmesi mümkündür. Kendini geniş bir konu alanında belirgin ve ayrıntılı bir şekilde ifade edebilir, güncel bir konuda görüşünü belirtebilir ve çeşitli olanakların olumlu ve olumsuz yönlerine değinebilir.
C1Geniş çapta, iddialı, uzun metinleri anlayabilir ve ima edilen anlamları da kavrayabilir. Sık sık sözcük arama zorunluluğu duymadan kendini anında ve akıcı bir dille ifade edebilir. Dili, toplumsal ve meslek yaşamında, eğitim ve öğretimde etkin ve esnek bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konularda görüşlerini açık, düzenli ve ayrıntılı biçimde belirtebilir. Bu sırada çeşitli dilsel araçları uygun şekilde kullanarak metinleri birbirine bağlayabilir.

 

 

SEVİYEGÜNHAFTALIK SAATTOPLAM SAATTOPLAM KURS SÜRESİ
A1Haftada 5 gün30 saat180 saat6 hafta
A2Haftada 5 gün30 saat180 saat6 hafta
B1Haftada 5 gün30 saat180 saat6 hafta
B2Haftada 5 gün30 saat180 saat6 hafta
C1Haftada 5 gün30 saat240 saat8 hafta

 

Yukarıda belirtilen beş dil seviyesinin her birinde verilecek derslerin saatleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından ek düzenlemeler yapılabilir. Ders saatleri Yönetim Kurulu tarafından artırılıp azaltılabilir.

 

 

 

Son Güncelleme: 2019-05-28 15:15:21
              

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2021