SINAVLARIMIZ

Merkezimizde Türkçe Yeterlik Sınavı ve Kur Bitirme Sınavı uygulanmaktadır.

TÜRKÇE YETERLİK SINAVI (TYS):

a) KİLİS TÖMER'de öğrenim görmek isteyen adayların dil yeterliliklerinin 7. maddenin (a) fıkrasında belirtilen dil seviyelerinden hangisine denk geldiğini belirleyen bir sınavdır.

b) Bu sınava KİLİS TÖMER'de öğrenim görmeyen, ama dil seviyesini belgelemek isteyen adaylar da girebilir.

c) Bu sınav, aşağıda belirtilen alanlarda uygulanır:

- Okuma- Anlama

- Sözlü anlatım (konuşma)

- Yazılı anlatım (yazma)

- Dinleme

ç) Bu sınavda aşağıda belirtilen puan tablosuna göre dil düzeyleri belirlenir:

 

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri

 

Türkçe Yeterlik Sınavı Puanı
A130
A245
B160
B270
C180
C2100

Bu değerlendirme yapılırken 4 alandaki becerinin (Okuma- anlama, Konuşma, Yazma, Dinleme) ortalaması alınır. Her bir beceri 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Eğer aday KİLİS TÖMER'de kurs görmeden Kilis 7 Aralık Üniversitesinin öğretim dili Türkçe olan programlarında öğrenimine devam etmek isterse B2 düzeyinde puanının olması veya aynı düzeyde belgeye sahip olması gerekmektedir.

d) TYS’ye giren KİLİS 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinden ve personelinden birinci sınav için herhangi bir ücret alınmaz. Tekrar girmek isteyen adaylar ücretini ödeyerek girebilirler.

e) Kilis 7 Aralık Üniversitesi mensubu olmayan ve tekrar TYS’ye girmek isteyen adaylardan ise KİLİS TÖMER Yönetim Kurulunca belirlenen bir ücret alınır. Merkezce düzenlenecek kurslara devam etmek için ücret ödeyenlerden ayrıca sınav ücreti alınmaz.

KUR BİTİRME SINAVI:

a) Her kurun sonunda uygulanan sınavdır.

b) Bir üst kura geçebilmek için her beceride notunun 100 tam puan üzerinden en az 50, 4 beceri alanından (okuma-anlama, konuşma, yazma, dinleme-anlama) not ortalamasının ise en az 60 olması gerekir.

c) Becerilerden birinin başarı puanı 100 tam puan üzerinden 50'nin altında olan öğrencilere ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci sınavda da başarılı olamayan öğrenciler ile becerilerden ikisinin başarı puanı 50’nin altında olan öğrenciler, aynı seviye kursunu ücretini ödeyerek tekrar ederler. İkinci sınavın yapılma zamanı Yönetim Kurulu’nun kararıyla belirlenir.

ç) Kur Bitirme Sınavı, Merkez Müdürünün önereceği öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca oluşturulan komisyon tarafından yapılır.

Son Güncelleme: 2019-05-28 15:21:13
              

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2021